About Us

บริษัท ที.เอ.จี.แอดวานซ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตมากกว่า 10 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2550
ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการในการให้คำแนะนำการลดต้นทุนพลังงานอย่างครบวงจร โดยมีประสบการณ์การให้บริการปรึกษาแนะนำในโครงการภาครัฐมากมาย เช่น
  • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่ง เน้น การลดต้นทุนการใช้พลังงานหม้อไอน้ำและหัวเผาในโรงงานอุตสาหกรรม
  • โครงการพัฒนาและจัดการระบบการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยระบบการผลิตแบบลีน
  • โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น สถาบันสิ่งทอ
  • โครงการเติมเต็มขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิต สภาอุตสาหกรรม
    การศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างคุณค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  • โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

จากประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว ทำให้เราตะหนักถึงความสำคัญด้านพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสาะหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเราพบว่าน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ซึ่งเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม หากมีการจัดการอย่างไม่เหมาะสมการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนับได้ว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจยิ่ง เนื่องจากเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังได้เชื้อเพลิงทางเลือกที่มีราคาถูกอีกด้วยอย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมักจะมีคุณสมบัติที่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ผู้ที่นำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไปใช้ในโรงงานต้องประสบปัญหา ทั้งเรื่องการอุดตันของระบบและสิ่งเจือปน ที่มาจากน้ำมันเครื่องใช้แล้ว จนต้องเลิกใช้ในที่สุดบริษัท ที.เอ.จี.แอดวานซ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ตระหนักถึงสภาพปัญหา
ดังกล่าวจึงได้พัฒนาเทคโลยีการปรับสภาพน้ำมันเครื่องใช้แล้ว เพื่อให้
สามารถนำมาใช้ได้โดยปราศจากปัญหาในการใช้ โดยการขจัดสิ่งเจือปน
และน้ำ เทคโนโลยี รี-รีไฟน์ (Re-Refine) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการกลั่น
หรือกรอง น้ำมันที่เราสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้อย่าง
สม่ำเสมอ จนสามารถนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปได้อย่างมั่นใจ

ด้วยการให้บริการให้คำปรึกษาและบริการหลังการขายอย่างใกล้ชิด
ลูกค้าของเราจึงสามารถลดต้นทุนได้นับล้านบาทต่อปี โดยไม่ต้อง
ลงทุนเพิ่มเติม และเป็น “ทางเลือก ทางรอด” ทางพลังงานให้กับ
อุตสาหกรรมการผลิตไทยได้อย่างยั่งยืน

Powered by MakeWebEasy.com