Services

บริษัท ที.เอ.จี.แอดวานซ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นบริษัทซึ่งก่อตั้งโดยทีมที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไทย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่าง กรีนเอ็นเนอร์จี เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

บริการดูแลระบบหม้อไอน้ำ
ด้วยทีมเซอร์วิสที่ได้มาตรฐานในกาบริหารจัดการด้านการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำอย่างครบวงจร
บริการทำความสะอาดท่อไฟ (แยงเขม่า) เพื่อคืนประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนของหม้อไอน้ำ ควรมีการทำความสะอาดท่อไฟอย่างสม่ำเสมอ

บริการล้างถังน้ำมัน การใช้น้ำมันเตาซึ่งมีค่าตะกอนสูง จะทำให้มีตะกอนตกค้างในถ้งน้ำมัน ซึ่งหากมีมากเกินระดับท่อส่ง จะทำให้เกิดการอุดตันที่ระบบกรอง การล้างทำ
ความสะอาด เป็นการทำงานในสถานที่อับอากาศ จำเป็นต้องทำงานโดยช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยไม่ควรดำเนินการด้่วยตนเอง และทำงานร่วมกับ จป.

บริการปรับตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม

การปรับตั้งการเผาไหม้ที่ได้มาตรฐานควรดำเนินการด้วยเครื่องวัดระบบดิจิตัล เพื่อให้สามารถวัดค่าประสิทธิภาพได้
อย่างเที่ยงตรง ซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดต้นทุนได้มากถึงร้อยละ 10 โดยไม่ต้องมีการลงทุนอุปกรณ์ใดๆ จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจปรับตั้งอยู่เสมอ และ บริการปรับปรุงระบบกรองหม้อไอน้ำ ระบบกรองของหม้อไอน้ำนับว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การจ่ายน้ำมันดำเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งผู้ผลิตหม้อไอน้ำส่วนใหญ่
Powered by MakeWebEasy.com