PRODUCT

 Green Energy  : น้ำมันทดแทนน้ำมันเตา :


เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วที่เลือกจากแหล่งที่มั่นใจได้ในคุณภาพเพื่อทำการปรับสภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สามารถใช้ได้กับโรงงานที่หลากหลาย ทั้งรีดเหล็ก เผาปูน สามารถใช้กับ Burner ทั้งหัวฉีด และ Rotary Cup และสามารถใช้ได้กับ Boiler ทั้งที่เป็น Water tube, Fire tube ด้วยการปรับตั้งเครื่องเพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนมาใช้น้ำัมัน Green Energy ได้ืัทันที

 กระบวนการผลิต : Green Energy

มีกระบวนการการผลิต ที่เน้นคุณภาพ นับตั้งแต่การรับซื้อน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ที่เลือกแหล่งรับซื้อที่คัดเลือกแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าปราศจากสิ่งปนเปื้อน
แล้วนำมาผ่านกระบวนการปรับสภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพในการขจัดสิ่งเจือปนและน้ำ ด้วยเทคโนโลยี รี-รีไฟน์ ทำให้ได้มา
ซึ่งน้ำมันทดแทนน้ำมันเตาที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติเทียบเคียงกับน้ำมันเตาเกรด A และมีการตรวจสอบคุณภาพของเชื้อเพลิงทดแทน อย่างเข้มข้น
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า น้ำมันที่ได้สามารถให้เชื้อเพลิงได้ตามมาตรฐาน Green Energy ซึ่งปัจจุบันมีเพียง บริษัท ที.เอ.จี.แอดวานซ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด เท่านั้น ที่สามารถผลิตได้

Powered by MakeWebEasy.com