FAQ

Green Energy ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนน้ำมันเตา และปรับสภาพให้ใช้กับ Boiler ได้ทันที

เราจะมีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ ให้เพียงพอกับความต้องการของท่าน

สามารถสั่งซื้อได้ ตั้งแต่ 6000, 12000, 15000 ลิตร

ท่านสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์

คุณสมบัติดีกว่าน้ำมันเตา เมื่อผ่านกระบวนการกรองและคัดแยกน้ำและปรับสภาพให้มีความหนืดใกล้เคียงน้ำมันเตา A จึงสามารถนำมาใช้แทนกันได้ทันที

Powered by MakeWebEasy.com