ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือไม่ หากต้องการใช้ Green Energy

Last updated: Jan 19, 2017  |  535 จำนวนผู้เข้าชม  |  FAQ

ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือไม่ หากต้องการใช้ Green Energy

ปกติท่านสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ เนื่องจาก Green Energy มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงน้ำมันเตา A มาก อย่างไรก็ตามหากต้องการลดอัตราการฉีดน้ำมันสามารถลดขนาดหัวฉีดลงได้เพื่อเพิ่มความประหยัด

Powered by MakeWebEasy.com